Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Phần mềm Cenlab giúp công việc của PTN được thuận tiện hơn như thế nào?
#1
 • Angel Angel Angel Exclamation Exclamation Exclamation
 • PTN theo dõi và xác nhận nhận mẫu nội bộ trực tiếp trên phần mềm. các ghi chú mẫu, yêu cầu thử nghiệm của khách hàng được cập nhật tự động đến đúng phòng ban liên quan
 • Cấp quản lý PTN có thể phân các chỉ tiêu thử nghiệm theo năng lực của mỗi phòng ban, mỗi nhân sự; phân công công việc hàng ngày cho các nhân sự có năng lực. Nhân sự được phân công chỉ tiêu nào thì mới có thể nhập kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu đó. Cấp quản lý có thể xem và phê duyệt kết quả trực tiếp trên phần mềm mà không cần phải có mặt tại PTN.
 • Thời gian lưu mẫu được kiểm soát tự động, khi mẫu hết hạn lưu sẽ có dấu hiệu cảnh báo mẫu cần được thanh lý
 • Có thể xem mẫu được chia cho các phòng ban nào thực hiện và phòng ban nào đang lưu mẫu.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách