Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phần mềm Cenlab sẽ giúp giảm tải công việc nhận mẫu ntn?
#1
  • Các dữ liệu về thông tin khách hàng và năng lực của phòng thí nghiệm (phương pháp, chỉ tiêu, kỹ thuật) chỉ cần cập nhật 01 lần lên phần mềm và khi tạo phiếu yêu cầu nhân viên nhận mẫu chỉ cần chọn khách hàng và năng lực thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng. Nhân sự không cần nhập lại thông tin khách hàng và năng lực phòng thí nghiệm.
  • Chi phí thử nghiệm sẽ được tính tự động cho khách hàng khi tạo phiếu yêu cầu thử nghiệm.
  • Trưởng bộ phận nhận mẫu có thể xem xét và phê duyệt phiếu phiếu yêu cầu thử nghiệm trực tiếp trên phần mềm.
  • Phần mềm sẽ chuyển tự động toàn bộ thông tin mẫu và thông tin thử nghiệm đến các bộ phận thử nghiệm tương ứng.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách