Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
NHÂN SỰ
Yêu cầu theo mục 6.2 ISO/IEC 17025:2017 "Tất cả nhân sự của phòng thí nghiệm, cả nội bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm đều phải có năng lực, hành động một cách khách quan và thực hiện công việc đúng theo hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm"
0 0
Không bao giờ
CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Yêu cầu theo mục 6.3 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 "Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phải thích hợp với hoạt động thí nghiệm và không gây ảnh hưởng bất lợi đến giá trị sử dụng của kết quả"
0 0
Không bao giờ
THIẾT BỊ, HÓA CHẤT
Yêu cầu theo mục 6.4 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 "Phòng thí nghiệm phải tiếp cận được thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, dữ liệu quy chiếu, thuốc thử, vật tư tiêu hao hoặc thiết bị phụ trợ cần thiết cho việc thực hiện chính xác hoạt động thí nghiệm và những gì có thể ảnh hưởng đến kết quả"
0 0
Không bao giờ
LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG
Yêu cầu theo mục 6.5 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 "Phòng thí nghiệm phải thiết lập và duy trì liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của mình bằng một chuỗi không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành văn bản, mỗi phép hiệu chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo, liên kết các kết quả đo tới mốc quy chiếu thích hợp"
0 0
Không bao giờ
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ DO BÊN NGOÀI CUNG CẤP
Yêu cầu theo mục 6.6 ISO/IEC 17025:2017 "Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm mới được sử dụng"
0 0
Không bao giờ

YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC
Chủ đề / Tác giả Trả lời Lượt xem Đánh giá Bài cuối [Tăng đần]
Xin lỗi nhưng hiện tại chưa có chủ đề nào trong diễn đàn này.


  Bài viết mới
  Chủ đề nóng (Mới)
  Chủ đề nóng (Không có bài mới)
  Không có bài mới
  Có bài của bạn
 

Tìm trong chuyên mục này:

Đi tới chuyên mục: