Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'KIỂM TRA XÁC NHẬN, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
Chúng ta cùng thảo luận về cách thức xây dựng, thực hiện, bố trí thí nghiệm, công thức tính, đánh giá các thông số của phương pháp định lượng nhé!
0 0
Không bao giờ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
Chúng ta cùng thảo luận về cách thức xây dựng, thực hiện, bố trí thí nghiệm, công thức tính, đánh giá các thông số của phương pháp định tính nhé!
0 0
Không bao giờ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DANH
Chúng ta cùng thảo luận về cách thức xây dựng, thực hiện, bố trí thí nghiệm, công thức tính, đánh giá các thông số của phương pháp định danh nhé!
0 0
Không bao giờ
NGÂN HÀNG TÀI LIỆU THAM KHẢO KTXN, XNGTSD PP
16 17 9. Valid agricultural che...
06-02-2022, 03:34 AM
by RobertLix