Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'ƯỚC LƯỢNG & ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO BO'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
PHƯƠNG PHÁP BOTTOM UP
Chúng ta cùng thảo luận, chia sẻ về việc ước lượng và đánh giá độ không đảm bảo đo theo phương pháp Bottom Up (Phương pháp xác định dựa trên sai số của các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thử nghiệm, đo đạc).
0 0
Không bao giờ
PHƯƠNG PHÁP TOP - DOWN
Phương pháp Top Down dựa vào độ chính xác của kết quả (bao gồm độ đúng, độ chụm) để ước lượng và đánh giá độ không đảm bảo đo cho kết quả thử nghiệm.
0 0
Không bao giờ
NGÂN HÀNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO
10 10 10. Các video hướng dẫn s...
11-24-2021, 11:43 AM
by Trần Thị Thanh Trúc