Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
YÊU CẦU CHUNG
Các yêu cầu chung theo mục 4 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 Chúng ta cùng thảo luận về tính khách quan và tính bảo mật của Phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn nhé!
Chuyên mục con:
TÍNH KHÁCH QUAN,
TÍNH BẢO MẬT
2 2 Bảo mật thông tin như thế...
02-07-2022, 02:35 PM
by hoasen
YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU
Thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ cấu phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn theo mục 5 của ISO/IEC 17025:2017.
0 0
Không bao giờ
YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC
Thảo luận các vấn đề xoay quanh xây dựng, vận hành và quản lý các nguồn lực nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ cần thiết nhằm mục địch quản lý và thực hiện các hoạt động thí nghiệm của mình theo mục 6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
Chuyên mục con:
NHÂN SỰ,
CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG, 3 nhiều hơn.
0 0
Không bao giờ
YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH
Mục 7 ISO/IEC 17025:2017 đưa ra các yêu cầu trong quá trình hoạt động hàng ngày, ví dụ như nhận mẫu, lấy mẫu, thử nghiệm, báo cáo kết quả giao dịch với khách hàng,... Vì vậy chúng ta cùng nhau thảo luận trong các topic này nhé!
Chuyên mục con:
XEM XÉT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ THẦU, HỢP ĐỒNG (NHẬN MẪU),
LỰA CHỌN, KIỂM TRA XÁC NHẬN, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, 9 nhiều hơn.
0 0
Không bao giờ
YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo mục 8 ISO/IEC 17025:2017 bao gồm: - Hệ thống kiểm soát tài liệu - Hệ thống hồ sơ - Hành động giải quyết rủi ro, cơ hội - Hành động khắc phục - Hành động cải tiến - Đánh giá nội bộ - Xem xét lãnh đạo Mục đích để Phòng thí nghiệm thực hiện và duy trì hệ thống quản lý có khả năng hỗ trợ và chứng tỏ việc đạt được một cách nhất quán các yêu cầu của tiêu chuẩn này và đảm bảo chất lượng các kết quả thí nghiệm.
Chuyên mục con:
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU,
KIỂM SOÁT HỒ SƠ, 5 nhiều hơn.
0 0
Không bao giờ
NGÂN HÀNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
Anh chị có thể tham khảo các tài liệu tiêu chuẩn liên quan đến tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại đây.
9 9 9. ARL11 - Yêu cầu bổ sun...
12-06-2021, 02:47 PM
by Trần Thị Thanh Trúc