Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Theo mục 8.3 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Phòng thí nghiệm cần kiểm soát toàn bộ hệ thống tài liệu nội bộ và bên ngoài để đảm bảo quy định, hướng dẫn luôn thống nhất và chính xác trong hoạt động phòng thí nghiệm.
0 0
Không bao giờ
KIỂM SOÁT HỒ SƠ
Yêu cầu mục 8.4 về thiết lập và lưu giữ các hồ sơ rõ ràng để chứng tỏ việc đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
0 0
Không bao giờ
HÀNH ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT RỦI RO, CƠ HỘI
Yêu cầu theo mục 8.5 ISO/IEC 17025:2017 về kiểm soát các rủi ro, cơ hội nhằm ngăn ngừa, hoặc làm giảm các tác động không mong muốn và những sai lỗi tiềm ẩn trong các hoạt động thí nghiệm và cải tiến, đạt được mục tiêu phòng thí nghiệm.
0 0
Không bao giờ
CẢI TIẾN
Yêu cầu theo mục 8.6 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về quá trình cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt động thí nghiệm và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển phòng thí nghiệm ngày càng lớn mạnh và uy tín trên thị trường.
0 0
Không bao giờ
HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
Yêu cầu theo mục 8.7 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về cách thức khắc phục đối với các mức độ ảnh hưởng khác nha của sự không phù hợp.
0 0
Không bao giờ
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Phòng thí nghiệm cần thực hiện đánh giá nội bộ để xem xét các ưu điểm, nhược điểm của phòng thí nghiệm, của hệ thống vận hành nhằm mục đích khắc phục và cải tiến tốt hơn theo yêu cầu theo mục 8.8 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
0 0
Không bao giờ
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Mục 8.9 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đưa ra yêu cầu về việc xem xét lãnh đạo, nhằm đảm bảo sự phù hợp liên tục, sự thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống, bao gồm cả các chính sách và mục tiêu chất lượng.
0 0
Không bao giờ

YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Chủ đề / Tác giả Trả lời Lượt xem Đánh giá Bài cuối [Tăng đần]
Xin lỗi nhưng hiện tại chưa có chủ đề nào trong diễn đàn này.


  Bài viết mới
  Chủ đề nóng (Mới)
  Chủ đề nóng (Không có bài mới)
  Không có bài mới
  Có bài của bạn
 

Tìm trong chuyên mục này:

Đi tới chuyên mục: