Đang xem chuyên mục: 1 Khách(s)
Diễn đàn 'YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH'
  Chuyên mục Chủ đề Bài viết Bài mới
XEM XÉT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ THẦU, HỢP ĐỒNG (NHẬN MẪU)
Yêu cầu theo mục 7.1 ISO/IEC 17025:2017 "Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng"
0 0
Không bao giờ
LỰA CHỌN, KIỂM TRA XÁC NHẬN, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP
Yêu cầu theo mục 7.2 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. "Phòng thí nghiệm phải sử dụng các phương pháp và thủ tục thích hợp đối với tất cả các hoạt động thí nghiệm và, khi thích hợp, đối với việc đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như các kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu"
0 0
Không bao giờ
LẤY MẪU
Yêu cầu theo mục 7.3 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. "Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch và phương pháp lấy mẫu khi tiến hành lấy mẫu các chất, vật liệu hoặc sản phẩm để thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó"
0 0
Không bao giờ
XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN (QUẢN LÝ MẪU)
Yêu cầu theo mục 7.4 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. "Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, lưu giữ, hủy bỏ hay trả lại các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, bao gồm tất cả các quy định cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn và để bảo vệ lợi ích của phòng thí nghiệm và khách hàng"
0 0
Không bao giờ
HỒ SƠ KỸ THUẬT (QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM / HIỆU CHUẨN)
Yêu cầu theo mục 7.5 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. "Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các hồ sơ kỹ thuật cho từng hoạt động thí nghiệm đều phải bao gồm các kết quả, báo cáo và thông tin đầy đủ để tạo thuận lợi, khi có thể, cho việc nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo và độ không đảm bảo đo kèm theo và tạo khả năng để lặp lại hoạt động thí nghiệm này trong điều kiện giống nhất có thể so với điều kiện ban đầu"
0 0
Không bao giờ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO
Yêu cầu theo mục 7.6 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. "Phòng thí nghiệm phải nhận biết các thành phần độ không đảm bảo đo"
0 0
Không bao giờ
ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KẾT QUẢ
Yêu cầu theo mục 7.7 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về theo dõi giá trị sử dụng của các kết quả thử nghiệm đảm bảo kết quả chính xác khi đưa đến khách hàng.
0 0
Không bao giờ
BÁO CÁO KẾT QUẢ
Yêu cầu theo mục 7.8 ISO/IEC 17025:2017 về quá trình báo cáo kết quả thử nghiệm / giấy chứng nhận đo lường hiệu chuẩn của phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn.
0 0
Không bao giờ
KHIẾU NẠI
Chúng ta cùng thảo luận về việc tiếp nhận, đánh giá và ra quyết định về khiếu nại theo mục 7.9 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhé!
0 0
Không bao giờ
CÔNG VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP
Yêu cầu theo mục 7.10 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về việc xử lý khi bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động thí nghiệm hoặc kết quả của công việc này không phù hợp với các thủ tục của phòng thí nghiệm hay với các yêu cầu của khách hàng đã được thống nhất.
0 0
Không bao giờ
KIỂM SOÁT DỮ LIỆU, QUẢN LÝ THÔNG TIN
Mục 7.11 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đưa ra các yêu cầu để phòng thí nghiệm kiểm soát việc tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động thí nghiệm nhằm đảm bảo bảo mật, toàn vẹn dữ liệu.
0 0
Không bao giờ

YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH
Chủ đề / Tác giả Trả lời Lượt xem Đánh giá Bài cuối [Tăng đần]
Xin lỗi nhưng hiện tại chưa có chủ đề nào trong diễn đàn này.


  Bài viết mới
  Chủ đề nóng (Mới)
  Chủ đề nóng (Không có bài mới)
  Không có bài mới
  Có bài của bạn
 

Tìm trong chuyên mục này:

Đi tới chuyên mục: